Legal

Joaquim Berenguer Gómez (en endavant “QB”)
Aquest web ha estat creat per QB. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web. El nom del domini www.berenguer.info està registrat a favor de Joaquim Berenguer Gómez, amb DNI 39145492K. Telèfon de contacte +34 635 673 607.
Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual o comercial del contingut d’aquest web són propietat exclusiva de QB o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a QB. Tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.
Contingut del web i enllaços. QB no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços.
Actualització i modificació del web. QB es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web així com la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
Aspectes tècnics. QB no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Trobareu més  informació sobre la política de privadesa d’aquest lloc web en el següent enllaç: Política de Privadesa

Moltes gràcies.

Joaquim Berenguer